ინდუსტრიისა და კომპანიის ფინანსური ანალიზი

იდეალურ სიტუაციაში, ახალ ბაზრებზე შესვლის ან არსებულ ბაზრებზე გაფართოების გადაწყვეტილების მიღებამდე ჩავატარებდით ინდუსტრიისა და კომპანიის ფინანსურ ანალიზს. მსგავსი ტიპის ანალიზი გულისხმობს დანახარჯებისა და შემოსავლების თავისებურებებს კონკრეტულ ბაზარზე. სამწუხაროდ, სხვადასხვა ბაზრებიდან აღებული შედეგების გამოყენებას არასწორ გადაწყვეტილებამდე მივყავართ რადგან დანახარჯების ქცევა სხვაგვარია ან კონკურენციის ფუნდამენტალური პრინციპები განსხვავებული.

TBSC Consulting-ი ეხმარება კლიენტებს მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები ინდუსტრიის ზედმიწევნით გაანალიზების და კონკრეტული კომპანიის ფინანსური ანალიზის ჩატარების საფუძველზე დაყრდნობით. მაგალითად, კლიენტის დანახარჯები ნამდვილად გაუტოლდება თუ ნაკლები იქნება მისი კონკურენტების დანახარჯებზე? შეძლებს კლიენტი კონკურენციის საფუძველის ცვლილებას მიწოდების ზემოქმედების შედეგად ან მომხმარებლის კმაყოფილების გაზრდის შედეგად? 

TBSC Consulting თავს უყრის ეკონომიკური ასპექტით დანახულ საფუძვლიან ცოდნას სხვადასხვა სეტქორის შესახებ, რომლებშიც მისი მრავალრიცხოვანი კლიენტები არიან წარმოდგენილნი. კლიენტებად  წარმოგვიდგებიან როგორც პოტენციური ინვესტორები, ასევე, უკვე არსებული კომპანიები. ჩვენ ვანვითარებთ და ვიღებთ ცოდნას ინდუსტრიის, მასში მიმდინარე ეკონომიკური ძალების შესახებ და შემდეგ ვუსადაგებთ მათ კლიენტის შესაძლებლობებს. დაახლოებით 50 პროცენტ შემთხვევებში, როდესაც ვატარებთ ეკონომიკურ–ფინანსურ ანალიზს, საბოლოო შედეგები უარყოფითია. გამომდინარე შედეგებიდან, ჩვენ ვურჩევთ კლიენტს ან თავი შეიკავოს ინვესტიციის განხორციელებისაგან ან სხვა ფორმით განახორციელოს იგი. 

თუ თქვენ გეგმავთ საქართველოში ინვესტიციის ჩადებას ან გაფართოებას, მოგვმართეთ ჩვენ კონკრეტული ინდუსტრიის და კომპანიის ანალიზის შესახებ. გამომდინარე ჩვენი ათწლიანი მუშაობიდან, ხშირ შემთხვევებში უკვე გვაქვს მზა პასუხები მსგავს საკითხებზე ბევრ ინდუსტრიაში. თუმცა ზოგჯერ საჭიროა კონკრეტულად თქვენზე მორგებული პროექტის შემუშავება. გთხოვთ, მოგვმართოთ: PaulC@TBSC.ge.