ინდუსტრიები

რადგან საქართველო არის განვითარებადი ქვეყანა, მას აქვს განვითარების დიდი შესაძლებლობები ბიზნესის ყველა ინდუსტრიაში. ზოგიერთი ინდუსტრია განვითარების უფრო რთულ დონეზეა ვიდრე სხვა, თუმცა,  მიუხედავად ამისა,  შესაძლებლობები ყველა სფეროში არსებობს.

TBSC–ის კონსულტანტებს გამოცდილება აქვთ თითქმის ყველა ინდუსტრიაში, არა მარტო საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. ამავდროულად, კონსულტანტები ყურადღებით აკვირდებიან სექტორების განვითარებას და ამოიცნობენ ბიზნეს განვითარების შესაძლებლობებს კლიენტებისთვის.

ინდუსტრეიბი შემდეგნაირად არის გადანაწილებული:

  • დონორი პროექტები
  • საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები (IFIs)
  • კერძო მოხალისეთა ორგანიზაციები და არასამთავრობო ორგანიზაციები (PVO, NGO)
 
პოლ რასსელ კლარკი, პრეზიდენტი
 
  • საკვები და გამაგრილებელი სასმელები
  • ფინანსური ინსტიტუტები
  • ენერგეტიკა და კომუნალური მომსახურება
  
 ანა პაპუაშვილი, კონსულტანტი
 
  • სამომხმარებლო საქონელი
  • ტურიზმი და სასტუმროები
  • უძრავი ქონება და მშენებლობა
  
თენგიზ ლომიტაშვილი, მმართველო კონსულტანტი