მიდგომა

ჩვენი ფილოსოფიით ანალიზი იძლევა უკეთესი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას. საქართველოში ეს უკავშირდება ტრადიციულ ინტუიტიურობას, შეფასებაზე  დამყარებულ გადაწყვეტილებების მიღებას არსებული ფაქტების ანალიზით ან მის გარეშე. 

ანალიზში არ მოიაზრება მხოლოდ რიცხვობრივი ანალიზი, თუმცაღა ეს არის ჩვენი საქმინობის უდიდესი ნაწილი. ის ასევე ეხება ხარისხობრივ პოლიტიკას ან ორგანიზაციული დიზაინის ანალიზს.

არსებობს რამდენიმე თემა რომელიც უკავშირდება ჩვენს ანალიტიკურ საქმიანობას: 

  • ვიღებთ არსებულ დიდ პრობლემას და ვყოფთ მას რამდენიმე უფრო ადვილად სამართავ ეტაპად; ეს ეხება არა მარტო პრობლემას არამედ იმასაც, თუ როგორ ვაკეთებთ საკუთარი საქმის ორგანიზებას პრობლემის გადასაჭრელად
  • ვიღებთ არსებულ დიდ პრობლემას და ვყოფთ მას რამდენიმე უფრო ადვილად სამართავ ეტაპად; ეს ეხება არა მარტო პრობლემას არამედ იმასაც, თუ როგორ ვაკეთებთ საკუთარი საქმის ორგანიზებას პრობლემის გადასაჭრელად
  • ვიღებთ არსებულ დიდ პრობლემას და ვყოფთ მას რამდენიმე უფრო ადვილად სამართავ ეტაპად; ეს ეხება არა მარტო პრობლემას არამედ იმასაც, თუ როგორ ვაკეთებთ საკუთარი საქმის ორგანიზებას პრობლემის გადასაჭრელად
  • პრობლემის გადასაჭრელად ვიყენებთ საუკეთესო ანალიტიკურ მეთოდს, ხშირად ისეთს, რომლის გამოყენებაც პირველად ხდება საქართველოში.ითუ ვაკეთებთ ისეთ რამეს,  რაც ჯერ არასოდეს გაგვიკეთებია, წინასწარ ვსწავლობთ მის სწორ გამოყენებას საქართველოსთან მიმართებაში
  • გონიერება შეგროვებულ და გაანალიზებულ მონაცემებთან მიმართებაში; ვაგროვებთ ნამდვილად საჭირო მონაცემებს,  არა ზედმეტს და ამის შემდეგ ვიღებთ მაქსიმალურ ინფორმაციას რომელსაც შეიცავს  არსებული მონაცემები
  • ვახდენთ პრობლემის გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირებას და შემდეგ ვიწყებთ მათ გადაჭრას; ფოკუსირებას ვახდენთ მიზეზების და არა სიმპტომების აღმოფხვრაზე
  • ვიყენებთ ანალიტიკურ და წარმოსახვით ცოდნას, როდესაც ფაქტობრივი ცოდნა და ჩვენი ერთობლივი გამოცდილება არ არის საკმარისი პრობლემის გადასაჭრელად ზოგჯერ ჩვენ ვეხმარებით  კლიენტებს გონივრულად გააფართოვონ ფაქტები მათთვის უცნობ სფეროებში
  • ანგარიში რომელიც ემყარება შედეგებს.