საერთაშორისო ქსელი

საერთაშორისო  საკონსულტაციო კომპანია “Larive”-თან ( Larive International) სტრატეგიული პარტნიორობით TBSC კონსალტინგს აქვს 26 პარტნიორი ოფისი აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპაში, აზიაში და აფრიკაში. შდეგად, TBSC ეხმარება ქართულ კომპანიებს გამოიკვლიონ ბიზნეს შესაძლებლობები ან აწარმოონ ბიზნესი ქვემოთ მოცემულ სხვადასხვა ქვეყნებში. ამავდროულად, ჩვენ ვეხმარებით ქვემოთ ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან კომპანიებს საქართველოში პარტნიორების მოძიებაში და ბიზნეს საქმიანობის წამოწყებაში.  

“Larive”-ის დახმარებით ჩვენ ასევე ვმუშაობთ ჰოლანდიის მთავრობის პროგრამებზე, რომლებიც ქართული-ჰოლანდიური ბიზნეს პარტნიორობის განვითარებაზეა ორიენტირებული. პროექტი მოიცავს ტექნიკურ–ეკონომიკური კვლევების დაფინანსებას ჰოლანდიის მთავრობის მხრიდან, ასევე PSI სუბსიდიების პროექტებს, რომელთა მეშვეობითაც ხდება 750 000 ევროს ოდენობის ფულადი ინვესტიციის მოზიდვა ქართულ-ჰოლანდიურ ერთობლივ საწარმოებსა და ქართული და ჰოლანდიური კომპანიების შერწყმის შემთხვევაში.